Valtiopaivaasia HE 144/2009

HE 144/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöiksi

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
875/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 18
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 19
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 17
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 16/2009 vp
Valmistunut

20.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2009 Päättynyt PTK 97/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Keskeytetty PTK 99/2009 8
04.11.2009 Päättynyt PTK 100/2009 3 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2009