Valtiopaivaasia HE 154/2009

HE 154/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1003/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1004/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1005/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 28
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 29
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 27
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 39/2009 vp
Valmistunut

06.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 18/2009 vp
Valmistunut

22.10.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2009 Päättynyt PTK 104/2009 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 26
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2009