Valtiopaivaasia HE 173/2002

HE 173/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2003

Voimaantulo

01.06.2003

Säädöskokoelma
365/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.2002

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hylätään ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 58/2002 vp
Valmistunut

17.12.2002

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 24/2002 vp
Valmistunut

21.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 185/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.01.2003 Päättynyt PTK 187/2002 1
Päätös

1. lakiehdotus hyväksyttiin ja 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.03.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin