Valtiopaivaasia HE 187/2014

HE 187/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
1137/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
1138/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2014

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Lankinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2014 Päättynyt PTK 101/2014 14
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 32/2014 vp
Valmistunut

28.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2014 Päättynyt PTK 123/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014 28
12.12.2014 Päättynyt PTK 129/2014 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2014

​​​​