Valtiopaivaasia HE 193/2013

HE 193/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

(Budjetti 2014, täydentäminen )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2014

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1143/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2014

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2013 Päättynyt PTK 119/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/2013 vp
Valmistunut

13.12.2013

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2014 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut 5 lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-423, 425-428, 430-576/2013 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2013 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokat 21,22,23: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2013 Keskeytetty PTK 133/2013 13 1-14
Huomautus

Pääluokat 25,26,27,28,29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2013 Keskeytetty PTK 134/2013 2 1-89
Huomautus

Pääluokat 21,23,25-29: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 24,30-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2013 Keskeytetty PTK 135/2013 1 1-237
Huomautus

Pääluokat 24,30-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2013 Päättynyt PTK 136/2013 1 1-146
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 136/2013 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11 - 13 ja 15, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-423, 425-428, 430-576/2013 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 33,35,36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 112/2013 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.12.2013

Kirjelmä
EK 33/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​