HE 209/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lentoliikenteen päästökaupasta

Vahvistettu

22.01.2010

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
34/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lentoliikenteen päästökaupasta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Välipirtti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 29/2009 vp
Valmistunut

03.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/2009 vp
Valmistunut

01.12.2009

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 38/2009 vp
Valmistunut

20.11.2009

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 36/2009 vp
Valmistunut

25.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2009 Keskeytetty PTK 125/2009
15.12.2009 Päättynyt PTK 126/2009 2,3
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.12.2009

Vastaus
EV 245/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin