Valtiopaivaasia HE 241/2009

HE 241/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

(Budjetti 2010, täydentäminen )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2010

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1382/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2010

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Sovala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/2009 vp
Valmistunut

09.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2010 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena todetuin muutoksin, että talousarvioaloitteet TAA 105, 106, 564, 585 ja 720/2009 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-104, 107-563, 565-584, 586-719, 721-1109/2009 vp hylätään, että edellä momentin 26.40.01 kohdalla ehdotettu lausuma hyväksytään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2009 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2009 Keskeytetty PTK 125/2009 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokka 21: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokat 22-23 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2009 Keskeytetty PTK 126/2009 6 8,9
Huomautus

Pääluokka 21 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.Pääluokat 25-29 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2009 Keskeytetty PTK 127/2009 1 1-142
Huomautus

Pääluokat 25-29 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 24, 31, 32 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2009 Keskeytetty PTK 128/2009 1 1-186
Huomautus

Pääluokat 24, 31, 32 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 30, 33 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2009 Päättynyt PTK 129/2009 1 1-212
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 129/2009 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11-13 ja 15 mietinnön mukaisina. Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-104, 107-563, 565-584, 586-719, 721-1109/2009 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 30, 33, 35, 36 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 138/2009 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.12.2009

Kirjelmä
EK 31/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot