Valtiopaivaasia HE 32/2006

HE 32/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

31.07.2006

Säädöskokoelma
619/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

31.07.2006

Säädöskokoelma
620/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2006

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sinkkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2006 vp
Valmistunut

07.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2006 Päättynyt PTK 69/2006 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​