Valtiopaivaasia HE 46/2002

HE 46/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
700/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
701/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
702/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
703/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääkelain muuttamisesta

2. Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.04.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2002 Päättynyt PTK 39/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2002 vp
Valmistunut

05.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 2. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 202/2001 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/2002 vp
Valmistunut

22.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1., 2. ja 4. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan - 1. lakiehdotuksen 19 §:stä, 32 §:n 1 momentista, 35 §:n 2 momentista, 52 §:n 5 momentista, 55 a §:stä, 58 §:n 1 momentista, 66 §:stä, 80 a §:stä, 84 a §:stä, 87 §:n 4 momentista, 91 §:n 1 momentista, 92 §:stä, 92 a §:stä, 102 §:n 1 momentista, Lääkelaitoksen määräystenantovaltuuksista ja voimaantulosäännöksestä, - 2. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentista ja voimaantulosäännöksestä, sekä - 4. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentista ja voimaantulosäännöksestä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​