Valtiopaivaasia HE 52/1974

HE 52/1974 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulujärjestelmän perusteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Huomautus

A I

Päätökset

1) Laki koulujärjestelmän perusteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Säädöskokoelma
572/1974
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki koulujärjestelmän perusteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.1974

Istuntopöytäkirjan sivu

1680

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1765

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 15/1974 vp

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/1974 vp

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
2557
2658
2661
2734
2873

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 91/1974 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
2921
2927

Kolmas käsittely

Pvm

25.06.1974

Istuntopöytäkirjan sivu

2940

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​