Valtiopaivaasia HE 66/2014

HE 66/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2014 )

Päätökset

1. Vuoden 2014 lisätalousarvio

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
462/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2014 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.05.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2014 Päättynyt PTK 58/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2014 vp
Valmistunut

12.06.2014

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2014 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-80/2014 vp hylätään, että edellä ehdotetut kaksi lausumaa hyväksytään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Keskeytetty PTK 67/2014 3
18.06.2014 Päättynyt PTK 68/2014 2 1,3-71
Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä esitetyt kaksi lausumaa. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.06.2014

Kirjelmä
EK 19/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​