Valtiopaivaasia K 1/2009

K 1/2009 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Huomautus

Toimenpidekertomukseen liittyvät oheisaineistona kertomus kielilain soveltamisesta, kehitysyhteistyökertomus ja työllisyyskertomus vuodelta 2008

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

27.03.2009

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009 16
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 18.6.2009.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 2/2010 vp
Valmistunut

10.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tukee aktiivisesti suomalaisten ehdokkaiden sijoittumista avaintehtäviin YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2010 vp
Valmistunut

11.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan kannanoton: 1. Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kokonaissuunnitelman esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tehostettuihin toimenpiteisiin saamen kielen elvyttämiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uhanalaisten inarinsaamen ja koltansaamen säilymisen turvaamiseen. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hallituksen esitysten painetut ja sähköiset versiot ovat samansisältöisiä ja että sähköisiä versioita voidaan käyttää valiokunta-asiakirjoissa sekä eduskunnan vastausten laadinnassa, ja antaa asiasta selvityksen perustuslakivaliokunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä muut tähän mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 14/2009 vp
Valmistunut

11.06.2009

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 11/2009 vp
Valmistunut

11.06.2009

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 16/2009 vp
Valmistunut

11.06.2009

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 16/2009 vp
Valmistunut

16.06.2009

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 5/2009 vp
Valmistunut

02.06.2009

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 7/2009 vp
Valmistunut

12.06.2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2009 vp
Valmistunut

17.06.2009

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 20/2009 vp
Valmistunut

17.06.2009

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 3/2009 vp
Valmistunut

16.06.2009

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 4/2009 vp
Valmistunut

05.06.2009

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 10/2009 vp
Valmistunut

11.06.2009

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 10/2009 vp
Valmistunut

08.05.2009

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 15/2009 vp
Valmistunut

26.05.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2010 vp
Päätös

Perustuslakivaliokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.3.2010 pidettävään täysistuntoon ja ulkoasiainvaliokunnan mietintö 17.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.2010 Keskeytetty PTK 25/2010 1
18.03.2010 Päättynyt PTK 26/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoiksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.03.2010

Kirjelmä
EK 5/2010 vp

​​​​