Valtiopaivaasia K 13/2013

K 13/2013 vp

Hallituksen vuosikertomus 2012

Huomautus

Sisältää osat 1-4: Osa 1 Hallituksen vaikuttavuusselvitys, Osa 2 Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys, Osa 3 Tilinpäätöslaskelmat, Osa 4 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta.

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

16.05.2013

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2013 Pantu pöydälle PTK 79/2013 13
13.09.2013 Poistettu PTK 82/2013 2
17.09.2013 Keskeytetty PTK 83/2013 35
19.09.2013 Päättynyt PTK 85/2013 1 1
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 8.11.2013.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2014 vp
Valmistunut

18.02.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon tämän mietinnön liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 24/2013 vp
Valmistunut

08.11.2013

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 19/2013 vp
Valmistunut

07.11.2013

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 26/2013 vp
Valmistunut

22.10.2013

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 28/2013 vp
Valmistunut

06.11.2013

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 9/2013 vp
Valmistunut

17.10.2013

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 22/2013 vp
Valmistunut

08.11.2013

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/2013 vp
Valmistunut

03.10.2013

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 22/2013 vp
Valmistunut

03.10.2013

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 6/2013 vp
Valmistunut

06.11.2013

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 4/2013 vp
Valmistunut

15.11.2013

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 7/2013 vp
Valmistunut

10.10.2013

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 6/2013 vp
Valmistunut

25.10.2013

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 23/2013 vp
Valmistunut

17.10.2013

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 5/2014 vp
Valmistunut

09.04.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2014 Pantu pöydälle PTK 16/2014 2
04.03.2014 Keskeytetty PTK 18/2014 4
05.03.2014 Päättynyt PTK 19/2014 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 47/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.2014 Päättynyt PTK 48/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.05.2014

Kirjelmä
EK 10/2014 vp

​​​​