Valtiopaivaasia K 14/2002

K 14/2002 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

19.06.2002

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2002 Keskeytetty PTK 116/2002 1
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 11
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 15/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2003 Poistettu PTK 205/2002 7
14.02.2003 Päättynyt PTK 207/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Asian käsittely on yhdistetty

K 14/2001 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.02.2003

Kirjelmä
EK 45/2002 vp

​​​​