Valtiopaivaasia K 14/2007

K 14/2007 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

11.09.2007

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2007 Poistettu PTK 47/2007 6
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 30
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 28
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 27
21.09.2007 Poistettu PTK 52/2007 26
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007 13
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 2/2007 vp
Valmistunut

29.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin valtion tulosohjauksen ja tilivelvollisuusuudistuksen arvioimiseksi. 2. Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän vaihtoehtoisia ratkaisumalleja perustuslaissa turvattujen kansalaisten peruspalvelujen yhdenvertaisuuden sekä saatavuuden ja laadun turvaamiseksi. 3. Eduskunta edellyttää hallituksen laativan verotukiselvityksen, jossa tarkastellaan hallituksen veropolitiikan perusteita, erityisesti verotuksen neutraalisuusperiaatetta ja verotukien käsittelyä osana kehys- ja budjettimenettelyä, sekä antavan eduskunnalle selvityksen toimenpiteistään valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2007 Päättynyt PTK 97/2007 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

17.12.2007

Kirjelmä
EK 25/2007 vp

​​​​