Valtiopaivaasia K 5/2001

K 5/2001 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000

Huomautus

Toimenpidekertomuksen oheisaineistona Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2000 ja työllisyyskertomus vuodelta 2000

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

28.03.2001

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2001 Päättynyt PTK 42/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 8/2001 vp
Valmistunut

04.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja että hallitus mahdollisimman pikaisesti toteuttaa asettamansa tavoitteen nostaa vähiten kehittyneille maille osoitettu kehitysapu 0,15 prosenttiin bruttokansantulosta ja osana vähiten kehittyneille maille osoitettavaa kehitysyhteistyötä kiinnittää kasvavaa huomiota tarttuvien tautien, erityisesti HIV/ AIDS-epidemian, ehkäisemiseen, torjuntaan ja hoitoon.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2002 vp
Valmistunut

15.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 8/2001 vp
Valmistunut

06.06.2001

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 12/2001 vp
Valmistunut

20.06.2001

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 10/2001 vp
Valmistunut

15.06.2001

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 14/2001 vp
Valmistunut

01.06.2001

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 15/2001 vp
Valmistunut

07.06.2001

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/2001 vp
Valmistunut

15.05.2001

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 6/2001 vp
Valmistunut

19.06.2001

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2001 vp
Valmistunut

05.06.2001

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 8/2001 vp
Valmistunut

13.06.2001

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 8/2001 vp
Valmistunut

07.06.2001

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/2001 vp
Valmistunut

30.05.2001

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 2/2001 vp
Valmistunut

13.06.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 15/2002 vp
Päätös

Valiokuntien mietinnöt pantiin pöydälle 26.02.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokuntien mietinnöt.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.02.2002

Kirjelmä
EK 2/2002 vp

​​​​