Valtiopaivaasia LA 1/2007

LA 1/2007 vp

Lakialoite: Laki vaalilain ja Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

2. Laki Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

29.03.2007

Kansanedustaja

Lapintie, Annika /vas

Muita allekirjoittajia

10

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2007 Päättynyt PTK 10/2007 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 11/2010 vp
Valmistunut

23.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 25 §:n 4 momentti ja 2. lakiehdotuksen 125 b §:n 2 momentti muutettuina, että 3. lakiehdotus hylätään ja että lakialoite LA 1/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 162/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Keskeytetty PTK 163/2010 1
02.03.2011 Suureen valiokuntaan PTK 164/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt mietintöä, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa, että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 8
Päätös

Todettiin, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Keskeytetty PTK 170/2010 7
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 7/2010 vp