Valtiopaivaasia LA 154/2002

LA 154/2002 vp

Lakialoite: Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

18.11.2002

Kansanedustaja

Karhu, Saara /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2002 Päättynyt PTK 146/2002 15
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 10/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 86/2000 vp, LA 159/2001 vp, LA 8/2002 vp ja LA 154/2002 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 157/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002 24
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002 10
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002 10
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 225/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​