Valtiopaivaasia LA 169/2006

LA 169/2006 vp

Lakialoite: Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

22.03.2007

Säädöskokoelma
216/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

15.12.2006

Kansanedustaja

Kalli, Timo /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2006 Päättynyt PTK 136/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 12/2006 vp
Valmistunut

07.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvä ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 48 § muutettuna ja että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2007 Päättynyt PTK 155/2006 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

PNE 4/2006 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.02.2007

Kirjelmä
EK 52/2006 vp