Valtiopaivaasia LA 26/2013

LA 26/2013 vp

Lakialoite: Laki vankeuslain 16 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vankeuslain 16 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vankeuslain 16 luvun 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

15.05.2013

Kansanedustaja

Packalén, Tom /ps

Muita allekirjoittajia

68

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2013 Päättynyt PTK 56/2013 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/2014 vp
Valmistunut

09.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotus muutettuina, että lakialoite LA 26/2013 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 9/2013 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2015 Päättynyt PTK 136/2014 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014 6
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 45/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot