Valtiopaivaasia LA 46/2012

LA 46/2012 vp

Lakialoite: Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

28.09.2012

Kansanedustaja

Tolvanen, Kari /kok

Muita allekirjoittajia

40

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2012 Päättynyt PTK 99/2012 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/2014 vp
Valmistunut

26.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3., 5.-10. ja 12.-23. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 4. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 24. lakiehdotus, että hyväksytään yksi lausuma ja että lakialoite LA 46/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1-23 lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014 36
12.12.2014 Päättynyt PTK 129/2014 5 5-13
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 164/2014 vp

​​​​