Valtiopaivaasia LA 57/2014

LA 57/2014 vp

Lakialoite: Kalastuslaki ja eräät siihen liittyvät lait

Päätökset

1. Kalastuslaki

Päätös

Hylätty

2. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Kalastuslaki

2. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

4. Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

21.10.2014

Kansanedustaja

Myllykoski, Jari /vas

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2014 Päättynyt PTK 124/2014 16
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 31/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite 57/2014 vp hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Keskeytetty PTK 164/2014 1
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 9 19,20
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Keskeytetty PTK 169/2014 12
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 8 50,51
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 192/2014 vp

​​​​