Valtiopaivaasia M 2/2013

M 2/2013 vp

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus pääministeri Jyrki Kataisen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Aloite jätetty

Pvm

06.03.2013

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

08.03.2013

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2013 vp
Valmistunut

19.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta esittää perustuslain 114 §:ssä tarkoitettuna kannanottonaan, että pääministeri Jyrki Katainen ei ole kysymyksessä olevassa asiassa menetellyt virkatoimissaan lainvastaisesti.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.06.2013 Päättynyt PTK 75/2013 2
Päätös

Eduskunta päätti olla nostamatta syytettä pääministeri Jyrki Kataista vastaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

27.06.2013

Kirjelmä
EK 22/2013 vp

​​​​