Valtiopaivaasia M 4/2014

M 4/2014 vp

Valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä

Aloite jätetty

Pvm

04.06.2014

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 5/2014 vp
Valmistunut

04.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää riippumattomalla tavalla, millä tavoin edellä mietinnössä valiokunnan esittämät kannanotot havaittujen epäkohtien korjaamiseksi voidaan toteuttaa valtion kokonaisetua korostavalla tavalla ja tekee tarvittavat muutosehdotukset. Erityisen tärkeänä on pidettävä muutoksia koskien vuokrasopimusten ehtoja ja pituutta sekä mietinnössä vaadittuja indeksikorotusten ja voitontuloutuksen muutoksia.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.09.2014 Päättynyt PTK 74/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

05.09.2014

Kirjelmä
EK 17/2014 vp

​​​​