Valtiopaivaasia M 6/1992

M 6/1992 vp

Kirjelmä, joka sisältää muistutuksen valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainvastaisuudesta

Huomautus

Allekirjoittajat: Ed Alho, O. Ojala, Ukkola, Luukkainen

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Aloite jätetty

Pvm

20.10.1992

Kansanedustaja

Jaakonsaari /SDP

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992 3917
Huomautus

Lähetekeskustelu = kirjelmä luettiin, asiasta ei sallittu keskustelua (ministerivastuulaki, 274/22 2 § 3 mom)

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/1993 vp
Valmistunut

10.06.1993

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1993 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1993 Keskeytynyt PTK 77/1993 1752 1
23.06.1993 Keskeytynyt PTK 89/1993 2118
24.06.1993 Päättynyt PTK 90/1993 2144 1
Huomautus

Eduskunta kehotti ent. kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantaloa antamaan kymmenen päivän kuluessa eduskunnalle ministerivastuulain 6 §:n 2 mom:ssa säädetyn selityksen PeVM 5:ssä käsitellyn muistutuksen johdosta (Ed Laineen ehdotus). 24.6.1993 Eduskunta päättää, että entinen kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo on PeVM:n n:o 5 mukaisesti pantava valtakunnanoikeudessa syytteeseen lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

05.07.1993