Valtiopaivaasia M 6/2010

M 6/2010 vp

Perustuslain 115 §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus entisen pääministerin Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi

Aloite jätetty

Pvm

16.09.2010

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/2010 vp
Valmistunut

16.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta, joka eduskunnan työjärjestyksen 39 §:n nojalla on valinnut puheenjohtajansa esittelijäksi antamaan tarpeellisia tietoja asiaa eduskunnan täysistunnossa käsiteltäessä, esittää perustuslain 114 §:ssä tarkoitettuna kannanottonaan, että entinen pääministeri Matti Vanhanen ei ole kysymyksessä olevassa asiassa menetellyt virkatoimissaan perustuslain 116 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 157/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010 1
Päätös

Eduskunta päätti olla nostamatta syytettä entistä pääministeriä Matti Vanhasta vastaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.02.2011

Kirjelmä
EK 47/2010 vp

​​​​