Valtiopaivaasia M 7/2014

M 7/2014 vp

Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi

Aloite jätetty

Pvm

03.03.2015

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 12/2014 vp
Valmistunut

04.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja varmistaa, että harmaan talouden torjunta perustuu jatkossa viranomaisten yhteiseen tilannekuvaan ja kokonaisuuteen, jota johdetaan hallituksen toimesta mietinnössä esitetyllä tavalla.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2015 Päättynyt PTK 171/2014 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

10.04.2015

Kirjelmä
EK 58/2014 vp

​​​​