Valtiopaivaasia TPA 41/2012

TPA 41/2012 vp

Toimenpidealoite: Geronomitutkinnon (AMK) liittäminen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

28.11.2012

Kansanedustaja

Juvonen, Arja /ps

Puhemiesneuvosto

Pvm

14.12.2012

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

17.12.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 52/2014 vp
Valmistunut

05.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 41/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2015 Päättynyt PTK 172/2014 18
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 354/2014 vp

​​​​