Valtiopaivaasia TPA 52/2013

TPA 52/2013 vp

Toimenpidealoite: Verovelkarekisterin perustaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

10.12.2013

Kansanedustaja

Piirainen, Raimo /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

11.02.2014

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

12.02.2014

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2014 vp
Valmistunut

18.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina, paitsi 1. lain 20 b §, 20 c § ja voimaantulosäännös sekä 2. lain voimaantulosäännös muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 52/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2014 Keskeytetty PTK 79/2014 3
12.09.2014 Päättynyt PTK 80/2014 6 4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 204/2013 vp

​​​​