Valtiopaivaasia TPA 67/2004

TPA 67/2004 vp

Toimenpidealoite: Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen välittömästi työmarkkinatuen päätyttyä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

23.06.2004

Kansanedustaja

Ylä-Mononen, Jaana /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.09.2004

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.09.2004

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 56/2006 vp
Valmistunut

25.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5., 6., 9-11. ja 14.-20. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4., 7., 8., 12. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 87/2006 vp, LA 113/2006 vp, LA 122/2006 vp ja LA 131/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 14/2003 vp ja TPA 67/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Keskeytetty PTK 153/2006 4
07.02.2007 Päättynyt PTK 154/2006 1 1-3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot