Valtiopaivaasia TPA 73/2003

TPA 73/2003 vp

Toimenpidealoite: Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

10.10.2003

Kansanedustaja

Hurskainen, Sinikka /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

22.10.2003

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

23.10.2003

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2004 vp
Valmistunut

11.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 11/2003 vp, LA 34/2003 vp, LA 55/2003 vp, LA 62/2003 vp, LA 75/2003 vp, LA 80/2003 vp, LA 82/2003 vp, LA 102/2003 vp, LA 108/2003 vp, LA 139/2003 vp, LA 161/2003 vp, LA 6/2004 vp, LA 36/2004 vp, LA 74/2004 vp, LA 79/2004 vp, LA 97/2004 vp, LA 107/2004 vp, LA 112/2004 vp ja LA 121/2004 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 3/2003 vp, TPA 40/2003 vp, TPA 73/2003 vp, TPA 34/2004 vp, TPA 41/2004 vp ja TPA 77/2004 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2004 Keskeytetty PTK 125/2004 7
24.11.2004 Päättynyt PTK 126/2004 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 50/2004 vp

​​​​