Valtiopaivaasia TPA 9/2013

TPA 9/2013 vp

Toimenpidealoite: Vankeuslain 18 luvun 4 §:n ja vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 62 §:n muuttaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

07.03.2013

Kansanedustaja

Tolvanen, Kari /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

19.03.2013

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.03.2013

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/2014 vp
Valmistunut

09.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotus muutettuina, että lakialoite LA 26/2013 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 9/2013 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014 6
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 45/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot