Valtiopaivaasia U 48/2005

U 48/2005 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (III-pilarin tietosuoja)

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rantalankila

Puhemies

Pvm

16.12.2005

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2005

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/2006 vp
Valmistunut

24.02.2006

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2006 vp
Valmistunut

21.09.2006

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 54/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 3/2007 vp
Valmistunut

24.05.2007

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 18/2007 vp
Valmistunut

07.11.2007

​​​​