U 50/2012 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-asetus)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kekomäki

Puhemies

Pvm

03.09.2012

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2012 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 17/2012 vp
Valmistunut

16.11.2012

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/2012 vp
Valmistunut

23.10.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin