Valtiopaivaasia U 79/2002

U 79/2002 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yritysostotarjoukset)

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.02.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Puhemies

Pvm

07.02.2003

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

10.02.2003

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/2003 vp
Valmistunut

08.05.2003

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 2/2003 vp
Valmistunut

09.05.2003

​​​​