Valtiopaivaasia VNS 4/2014

VNS 4/2014 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 - 2018

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.2014 Päättynyt PTK 37/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 9.5.2014.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2014 vp
Valmistunut

10.06.2014

Päätösehdotus

kts. mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 1/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 8/2014 vp
Valmistunut

14.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 9/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 2/2014 vp
Valmistunut

06.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 19/2014 vp
Valmistunut

08.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 5/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 4/2014 vp
Valmistunut

08.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 17/2014 vp
Valmistunut

13.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 2/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 3/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/2014 vp
Valmistunut

25.04.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2014 Keskeytetty PTK 65/2014 3
12.06.2014 Päättynyt PTK 66/2014 1 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.06.2014

Kirjelmä
EK 20/2014 vp

​​​​