Valtiopaivaasia VNS 5/2001

VNS 5/2001 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF, International Security Assistance Force) Afganistanissa

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2002

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Huomautus

Eduskunta on kutsuttu eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin nojalla jatkamaan 19.12.2001 pidetyn täysistunnon jälkeen keskeytettyjä vuoden 2001 valtiopäiviä.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.2002 Päättynyt PTK 159/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 19/2001 vp
Valmistunut

10.01.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta saattaa tämän mietinnön valtioneuvoston tietoon.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.01.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.01.2002 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.01.2002 Päättynyt PTK 161/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

11.01.2002

Kirjelmä
EK 39/2001 vp

​​​​