Valtiopaivaasia VNS 6/2004

VNS 6/2004 vp

Valtioneuvoston selonteko turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

24.09.2004

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 28.09.2004 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Pääministeri Matti Vanhanen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2004 Keskeytetty PTK 97/2004 2
29.09.2004 Keskeytetty PTK 98/2004 1
01.10.2004 Päättynyt PTK 100/2004 1 1
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2004 vp
Valmistunut

16.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta mietinnön mukaisen lausunnon sekä lähettää sen valtioneuvoston tietoon ja huomioon otettavaksi, ja että eduskunta hyväksyy 5 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 30/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 31/2004 vp
Valmistunut

25.11.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.12.2004 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2004 Keskeytetty PTK 143/2004 1
21.12.2004 Päättynyt PTK 144/2004 1 1-21
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.12.2004

Kirjelmä
EK 35/2004 vp

​​​​