Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta


Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VN 5/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka)
VNS 2/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
VN 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kulmuni ja Kaikkonen)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 232/2019 vp
Kirjallinen kysymys pohjoisen rautatieliikenteen kehittämisestä
KK 231/2019 vp
Kirjallinen kysymys psykoterapeutin ammattinimikettä odottavien tilanteen ratkaisemisesta
KK 230/2019 vp
Kirjallinen kysymys Nigerian sisäoppilaitoksissa lapsiin ja nuoriin kohdistuneista väkivallanteoista, suomalaisen kehitysyhteistyön oikeaoppisesta toteutumisesta ja siihen liittyvien väärinkäytösten selvittämisestä sekä kehitysyhteistyörahojen takaisinperinnästä
KK 229/2019 vp
Kirjallinen kysymys kristittyjen vainoihin reagoimisesta
KK 228/2019 vp
Kirjallinen kysymys omaishoitoon tarkoitettujen varojen kohdentamisesta

 Lisää tietoa