Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta


Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 1/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VN 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin)
VN 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne ja ministerit Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni, Harakka, Mikkonen ja Ohisalo)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 72/2019 vp
Kirjallinen kysymys urheilukilpailujen palkintojen ilmoittamisen ja verovelvollisuuden alarajasta
KK 71/2019 vp
Kirjallinen kysymys al-Holin leiriltä palaajista
KK 70/2019 vp
Kirjallinen kysymys meripelastusseuran toiminnan turvaamisesta ja vesiliikenteen turvallisuuden edistämisestä
KK 69/2019 vp
Kirjallinen kysymys nuorten omaishoivaajien tunnistamisesta, tavoittamisesta ja tukemisesta
KK 68/2019 vp
Kirjallinen kysymys viittomakielen opetuksesta lapsille äidinkielenä

 Lisää tietoa