Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta


Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNT 1/2019 vp
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
VN 4/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Berner)
VN 3/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko ja Virolainen)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 13/2019 vp
Kirjallinen kysymys C-hepatiitin hoidon ja ennaltaehkäisyn resursoinnista
KK 12/2019 vp
Kirjallinen kysymys perhehoitajan korvausten vaikutuksesta lapsen opintorahaan
KK 11/2019 vp
Kirjallinen kysymys kansallisen muistiohjelman jatkamisesta
KK 10/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta
KK 9/2019 vp
Kirjallinen kysymys rantaradan parantamisesta ja kehittämisestä

 Lisää tietoa