Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen itsevalvonta

Hallituksen itsevalvonta

Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat muun muassa hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja kirjelmät sekä pääministerin ilmoitukset. Pääministerin ilmoitus sekä hallituksen selonteot ja tiedonannot ovat keinoja, joilla hallitus voi tuoda haluamansa asian eduskunnan keskusteltavaksi.   

​Kertomukset ja kirjelmät

Suomen perustuslain 46 §:n mukaan valtioneuvoston tulee antaa vuosittain eduskunnalle kertomus hallituksen toiminnasta sekä niistä toimenpiteistä, joihin se on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt, samoin kuin kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Valiokuntakäsittelyn jälkeen kertomus käsitellään eduskunnan täysistunnossa.

Lisäksi valtioneuvosto antaa eduskunnalle kirjelmiä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Kirjelmät esitellään eduskunnan täysistunnossa. Eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta, mutta täysistunto voi keskustella asiasta. 

​Selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset

Hallitus voi antaa eduskunnalle selonteon tai tiedonannon jostakin ajankohtaisesta asiasta tai hallituksen valmistelemasta merkittävästä kehittämishankkeesta. Selonteko ja tiedonanto käsitellään täysistunnossa. Selonteon käsittelyssä ei voida tehdä päätöstä valtioneuvoston tai sen jäsenen nauttimasta luottamuksesta.

Tiedonantokeskustelussa voidaan esittää hallitukselle epäluottamuslausetta. Tiedonannon käsittely päättyykin yleensä äänestykseen hallituksen luottamuksesta. Ennen äänestystä tiedonanto voi käydä myös eduskunnan valiokuntien käsiteltävänä.

Pääministerin ilmoituksessa pääministeri esittelee esille ottamansa aiheen, minkä jälkeen eduskunta keskustelee asiasta. Päätöksiä asiasta ei tehdä.