​​​​​​​​​​​

PuhemiehistöVehL.jpgPuhemies ja varapuhemiehet  

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä toimii Anu Vehviläinen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

Eduskunnan syysistuntokauden aloitusinfo pidettiin keskiviikkona 2. syyskuutahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/LIVE-Eduskunnan-syysistuntokauden-aloitusinfo-keskiviikkona-29-klo-12.aspxEduskunnan syysistuntokauden aloitusinfo pidettiin keskiviikkona 2. syyskuuta2020-09-02T11:25:00Z
Puhemies Vehviläinen: Eduskunnan syysistuntokauden aloittamisessa huomioidaan koronatilannehttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies_tiedote_syysistuntokaus2020_18082020.aspxPuhemies Vehviläinen: Eduskunnan syysistuntokauden aloittamisessa huomioidaan koronatilanne2020-08-18T15:00:00Z
Tallenne puhemiehen tiedotustilaisuudesta eduskunnan työskentelyn järjestelyistä syysistuntokaudella 2020https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiehen-tiedotustilaisuus-eduskunnan-tyoskentelyn-jarjestelyista-syysistuntokaudella-2020.aspxTallenne puhemiehen tiedotustilaisuudesta eduskunnan työskentelyn järjestelyistä syysistuntokaudella 20202020-08-18T13:15:00Z

 Puhemiesten blogi

 

 

Puhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystähttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-vehvilainen-koronakevaasta-kohti-normaalia-paivajarjestysta.aspxPuhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystä2020-06-26T10:58:48Z
Puhemies Vanhanen: Kirjastossa on oltava hiljaa – eikö juuri siellä pitäisi keskustella https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Vanhanen-Kirjastossa-on-oltava-hiljaa-.aspxPuhemies Vanhanen: Kirjastossa on oltava hiljaa – eikö juuri siellä pitäisi keskustella 2019-11-19T11:40:23Z
Varapuhemies Haatainen: 75 vuotta rauhaa - Sodan opetuksethttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/haatainen-blogi-09092019.aspxVarapuhemies Haatainen: 75 vuotta rauhaa - Sodan opetukset2019-09-09T10:00:10Z
Puhemies Vanhanen: Hallitusmuodon ja perustuslain kestävyys osoitus ihmisten tahdosta ylläpitää kansanvaltaa ja oikeusvaltiotahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies_Vanhanen_Blogi_17072019.aspxPuhemies Vanhanen: Hallitusmuodon ja perustuslain kestävyys osoitus ihmisten tahdosta ylläpitää kansanvaltaa ja oikeusvaltiota2019-07-17T10:14:03Z
Puhemies Vanhanen: Suomi hakee EU:ssa ratkaisujahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suomi-hakee-EUssa-ratkaisuja.aspxPuhemies Vanhanen: Suomi hakee EU:ssa ratkaisuja2019-07-01T09:54:58Z

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

PmNP 88/2020 vp
Torstai 17.9.2020 klo 15.45
PmNP 86/2020 vp
Tiistai 15.9.2020 klo 13.30
PmNP 85/2020 vp
Perjantai 11.9.2020 klo 12.45
PmNP 84/2020 vp
Torstai 10.9.2020 klo 15.45
PmNP 83/2020 vp
Keskiviikko 9.9.2020 klo 13.45
PmNP 82/2020 vp
Tiistai 8.9.2020 klo 13.15
PmNP 81/2020 vp
Torstai 3.9.2020 klo 15.45
PmNP 80/2020 vp
Keskiviikko 2.9.2020 klo 13.45
PmNP 79/2020 vp
Tiistai 1.9.2020 klo 13.00
PmNP 78/2020 vp
Perjantai 26.6.2020 klo 9.45

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

PNE 3/2020 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
PNE 1/2020 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
PNE 2/2020 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
PNE 2/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
PNE 1/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
PNE 2/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
PNE 1/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
PNE 2/2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
PNE 1/2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi