Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Puhemiehistö johtaa eduskunnan työtä

Puhemies johtaa
eduskunnan työtä 

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä vuoden 2019 valtiopäivillä toimii Matti Vanhanen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

 Puhemiesten blogi

 

 

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

PmNP 78/2019 vp
Perjantai 20.12.2019 klo 9.45
PmNP 77/2019 vp
Torstai 19.12.2019 klo 9.45
PmNP 76/2019 vp
Keskiviikko 18.12.2019 klo 9.45
PmNP 75/2019 vp
Tiistai 17.12.2019 klo 9.45
PmNP 74/2019 vp
Maanantai 16.12.2019 klo 11.45
PmNP 73/2019 vp
Perjantai 13.12.2019 klo 12.45
PmNP 72/2019 vp
Torstai 12.12.2019 klo 15.45
PmNP 71/2019 vp
Keskiviikko 11.12.2019 klo 13.45
PmNP 70/2019 vp
Tiistai 10.12.2019 klo 13.30
PmNP 69/2019 vp
Torstai 5.12.2019 klo 15.45

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

PNE 2/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
PNE 1/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
PNE 2/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
PNE 1/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
PNE 2/2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
PNE 1/2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi

 Eduskunnan puhemies

 

 

 Ensimmäinen varapuhemies

 

 

 Toinen varapuhemies

 

 

 Puhemiesten erityisavustajat

Jari Flinck
(puhemies Matti Vanhanen)
09 432 2607, 050 385 9408
jari.flinck(at)eduskunta.fi

Pirjo-Liisa Heikkilä
(puhemies Matti Vanhanen,
kansainväliset asiat)
09 432 3552, 050 303 0145
pirjo-liisa.heikkila(at)eduskunta.fi

Matti Hirvola
(varapuhemies Antti Rinne)
09 432 2608, 040 076 4518
matti.hirvola(at)eduskunta.fi

Ilari van der Steen
(varapuhemies Juho Eerola)
09 432 2609, 050 343 7927
ilari.vandersteen(at)eduskunta.fi

 Puhemiesneuvosto