​​​​​​​​​​​

PuhemiehistöVehL.jpgPuhemies ja varapuhemiehet  

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä toimii Anu Vehviläinen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden puhemiehet tapasivat etäyhteyksin Suomen johdollahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Pohjoismaiden-ja-Baltian-maiden-puhemiehet-tapasivat-etäyhteyksin-Suomen-johdolla-26112020.aspxPohjoismaiden ja Baltian maiden puhemiehet tapasivat etäyhteyksin Suomen johdolla2020-11-26T14:30:00Z
Lapsen saaneet edustajat puhemiehen kahveilla Lapsen oikeuksien viikon kunniaksihttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Lapsen-saaneet-edustajat-puhemiehen-kahveilla-Lapsen-oikeuksien-viikon-kunniaksi.aspxLapsen saaneet edustajat puhemiehen kahveilla Lapsen oikeuksien viikon kunniaksi2020-11-18T13:40:00Z
​Suomen sote-uudistus kiinnosti Ruotsin puhemiestähttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suomen-sote-uudistus-kiinnosti-Ruotsin-puhemiestä-18112020.aspx​Suomen sote-uudistus kiinnosti Ruotsin puhemiestä2020-11-18T12:40:00Z

 Puhemiesten blogi

 

 

Puhemies Vehviläinen: Kuuluuko – täällä Suomi! Do you hear me – this is Finland!https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemiesten-blogi-puhemies-vehvilainen-kuuluuko-taalla-suomi.aspxPuhemies Vehviläinen: Kuuluuko – täällä Suomi! Do you hear me – this is Finland!2020-12-01T08:00:19Z
Puhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystähttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-vehvilainen-koronakevaasta-kohti-normaalia-paivajarjestysta.aspxPuhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystä2020-06-26T10:58:48Z
Puhemies Vanhanen: Kirjastossa on oltava hiljaa – eikö juuri siellä pitäisi keskustella https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Vanhanen-Kirjastossa-on-oltava-hiljaa-.aspxPuhemies Vanhanen: Kirjastossa on oltava hiljaa – eikö juuri siellä pitäisi keskustella 2019-11-19T11:40:23Z
Varapuhemies Haatainen: 75 vuotta rauhaa - Sodan opetuksethttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/haatainen-blogi-09092019.aspxVarapuhemies Haatainen: 75 vuotta rauhaa - Sodan opetukset2019-09-09T10:00:10Z
Puhemies Vanhanen: Hallitusmuodon ja perustuslain kestävyys osoitus ihmisten tahdosta ylläpitää kansanvaltaa ja oikeusvaltiotahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies_Vanhanen_Blogi_17072019.aspxPuhemies Vanhanen: Hallitusmuodon ja perustuslain kestävyys osoitus ihmisten tahdosta ylläpitää kansanvaltaa ja oikeusvaltiota2019-07-17T10:14:03Z

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 128/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 127/2020 vp

Tiistai 1.12.2020 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 126/2020 vp

Maanantai 30.11.2020 klo 19.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 125/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 124/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 123/2020 vp

Keskiviikko 25.11.2020 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 122/2020 vp

Tiistai 24.11.2020 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 121/2020 vp

Perjantai 20.11.2020 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 120/2020 vp

Torstai 19.11.2020 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 119/2020 vp

Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.45

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

Valtiopäiväasiakirja
PNE 3/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi