Puhemiehistö2022L.jpg
 Puhemies ja varapuhemiehet  

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä toimii valtiopäivillä 2022 Matti Vanhanen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

Euroopan yhtenäisyys ja yhteistyö keskiössä puhemiesvaltuuskunnan keskusteluissa Lontoossa ja Dublinissahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-yhtenaisyys-ja-yhteistyo-keskiossa-puhemiesvaltuuskunnan-keskusteluissa-Lontoossa-ja-Dublinissa.aspxEuroopan yhtenäisyys ja yhteistyö keskiössä puhemiesvaltuuskunnan keskusteluissa Lontoossa ja Dublinissa2022-12-01T12:55:00Z
Puhemies Vanhanen vierailulle Lontooseen ja Dubliniinhttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vanhanen-vierailulle-Lontooseen-ja-Dubliniin.aspxPuhemies Vanhanen vierailulle Lontooseen ja Dubliniin2022-11-28T08:55:00Z
Puhemiehen kyselytunti lapsille ja nuorille 25.11. https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiehen-kyselytunti-lapsille-ja-nuorille-25.11.-.aspxPuhemiehen kyselytunti lapsille ja nuorille 25.11. 2022-11-22T12:50:00Z

 Puhemiesten blogi

 

 

Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunnan vuodesta 2021https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies_blogi_29122021.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunnan vuodesta 20212021-12-29T08:07:21Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Johtaa ja palvellahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Anu-Vehvilainen-blogissa-Johtaa-ja-palvella.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Johtaa ja palvella2021-11-17T10:32:06Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunta koolla Afganistanin vuoksihttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiehen_bolgi_Eduskunta_koolla_Afganistanin_vuoksi_23082021.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunta koolla Afganistanin vuoksi2021-08-23T09:56:55Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Summausta kevätkaudestahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Summausta-kevatkaudesta.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Summausta kevätkaudesta2021-08-23T09:50:30Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Tiukoille koronatoimille on perusteethttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tiukoille-koronatoimille-on-perusteet.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Tiukoille koronatoimille on perusteet2021-03-09T10:50:08Z

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 128/2022 vp

Perjantai 2.12.2022 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 127/2022 vp

Torstai 1.12.2022 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 126/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 125/2022 vp

Tiistai 29.11.2022 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 124/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 123/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 122/2022 vp

Keskiviikko 23.11.2022 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 121/2022 vp

Tiistai 22.11.2022 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 120/2022 vp

Perjantai 18.11.2022 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 119/2022 vp

Torstai 17.11.2022 klo 15.45

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2022 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2022 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 4/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 3/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 3/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta