Edustajien jäsenyys toimielimissä

NimiPuheenjohtajanaVarapuheenjohtajanaJäsenenäVara- tai lisäjasenenä
Adlercreutz Anders /rVaV, SitJ, PuV, PNSVKtk, VeJ, AyJ
Aittakumpu Pekka /keskLiV, StVTuV, PNSV, KelaV, ITLA
Alanko-Kahiluoto Outi /vihrTrVPmN, PeV, PNSV, KvFLaV
Antikainen Sanna /psLaV, SiV, UPIN, ITLASuV, Ett
Asell Marko /sdSiV, TuV, YleHMmV
Autto Heikki /kokLiVSuV
Berg Kim /sdStV, TyV, PNSVLaV, KelaV
Bergqvist Sandra /rLaVLiV
Biaudet Eva /rSuV, SuVtJ, UaVPNSV
Eerola Juho /psPmt, PmN, Ktk, KvFPNSV
Eestilä Markku /kokMaJMmV, YleHPeV, VaV, TeJ, IPUSR
Elo Tiina /vihrYmVHaVLiV, MmV
Elomaa Ritva /psMmVSuV, KelaVSiV
Eloranta Eeva-Johanna /sdSiVSitJ, MaJ, LaV, ETYJSV, ITLA, ARKTSVVaV, LiV, KelaV
Eskelinen Seppo /sdLiV, MmVHaV
Essayah Sari /kdSuV, SuVtJ, TeJ, UPINVaV, VeJ, SitJ
Filatov Tarja /sdKutJ, SITRA HNVaV, TeJ, TiV, ENSV, VOSiV, PNSV, IPUSR
Forsgrén Bella /vihrPeV, TyV, KelaVStV
Grahn-Laasonen Sanni /kokTaV, ASEPPmN, KvF
Gustafsson Jukka /sdPeV, SiVTrV
Guzenina Maria /sdSuV, PeV, YleHUaV, TuV
Halla-aho Jussi /psUaVPmN, KvFSuV, HaV, PNSV
Harjanne Atte /vihrPuV, TaV, UPIN
Harkimo Harry /liikTuVUaV
Hassi Satu /vihrSuV, SuVtJARKTSVPmN, MmV, KvFUaV
Heikkinen Janne /kokLiV, MmV, SITRA HN, PA-UfM
Heinonen Timo /kokVaV, HtJ, AyJ, PuVLiJ
Heinäluoma Eveliina /sdSuV, HtJ, AyJ, HaV, PNSV, SITRA HNVaV, YmV, PA-UfM
Holopainen Hanna /vihrHaV, PuVTaV, IPUSR
Holopainen Mari /vihrTaV, TuV, EPVSuV, VaV, LiJ
Honkasalo Veronika /vasSiV, PNSVPeV, HaV
Honkonen Petri /keskKelaV
Hopsu Inka /vihrUaV, HtJ, SitJ, ETYJSVSuV, VaV, ENSV
Hoskonen Hannu /keskPeV, TaV
Huru Petri /psLiV, YmVStV
Huttunen Hanna /keskHaV, LaV, PuVYmV
Hyrkkö Saara /vihrUaV, LaV, YleHSiV
Häkkänen Antti /kokPuVPmN, KelaV, VO, KvF
Hänninen Katja /vasVaV, HtJ, TeJ, KutJ, TuV, SITRA HNKelaV
Immonen Olli /psSuV, PeV, YleHTaV
Jokinen Kalle /kokLiJAyJ, EPVVaV
Junnila Vilhelm /psETYJSVVaV, VeJ, PNSV, KvFHtJ, LaV
Juuso Kaisa /psSiV, StVKelaV
Juvonen Arja /psKtk, StVTrV
Järvinen Heli /vihrAyJ, IPUSRVaV, MaJ, TeJ, TiV, PNSVKtk, TrV, PA-UfM
Kaleva Atte /kokTyV, PNSV, EttKelaV
Kalli Eeva /keskTaVLiV, PuV, IPUSR
Kalmari Anne /keskMmVPmN, SuV, LiJ, KutJ, IPUSR, KvFVaV
Kankaanniemi Toimi /psEPVMaJ, AyJUaV, VaV
Kari Emma /vihrSiV, YmV
Kari Mika /sdTiV, SPttPmN, HaV, PuV, NATO-PA, KvFVO
Kauma Pia /kokSuV, StV, TaV, ETYJSV
Kaunisto Ville /kokSuV, TuV, PNSV, UPI, ITLAETYJSV
Kautto Juho /vasLiVLaV
Kemppi Hilkka /keskPeV, UaV, SiV, ENSV, ITLATaV
Keto-Huovinen Pihla /kokLaV, YleHPeV, HaV, VO
Kettunen Tuomas /keskSuV, PuV, TyVLaV, KelaV
Kiljunen Anneli /sdAyJ, SiV, YleHVaV, KutJ, YmV
Kiljunen Kimmo /sdENSVSuV, SuVtJ, UaV, PuV, UPI, KvFTrV, ETYJSV, ITLA
Kilpi Marko /kokTrV, LaVTuV
Kinnunen Jari /kokPeV, LiVLaV
Kinnunen Mikko /keskPeV, SiV, PNSVStV, ENSV
Kiuru Pauli /kokTrV, TiVUaV
Kivelä Mai /vasYmVMmV, TaV, ENSV, IPK, IPUSR
Kiviranta Esko /keskSitJVaV, VeJ, MaJ, TrV, EPV, YleH
Kivisaari Pasi /keskLaV, SiV, TuVPNSV, ITLA
Kontula Anna /vasPeV, KelaVSuV, SiV
Koponen Ari /psSiV, TuV, ITLAMmV, IPUSR
Koponen Noora /vihrStVTyV, ITLA
Kopra Jukka /kokKtk, HtJ, PuV, SPttVaV, AyJ, LiV
Koskela Jari /psVaV, MaJ, KutJStV
Koskinen Johannes /sdVaVETYJSVPmN, SuV, UaV, HtJ, VeJ, KvFPeV
Kosonen Hanna /keskYmVPmN, SuV, YleH, KvF
Kotiaho Jouni /psLiVYmV, KelaV
Koulumies Terhi /kokStVTyV, KelaV, ITLA
Kulmuni Katri /keskTaVVaV, TeJ, SPttUaV, VeJ
Kvarnström Johan /sdLiV, YmVSiV, PNSV
Kyllönen Merja /vasSuV, SuVtJLiJ, StV, UPIN, IPUSRVaV, MaJ
Kymäläinen Suna /sdLiVPmN, SuV, YleH, KvF
Kärnä Mikko /keskARKTSVHaV, MmV, PNSV, KvF
Könttä Joonas /keskLiV, PuV, IPK, NATO-PAHaV, ETYJSV
Laakso Sheikki /psLiV, YmVITLA
Laiho Mia /kokStVSiV
Laukkanen Antero /kdLaVKtk, TyV, IPUSR
Lehto Rami /psTyVYmV
Leppä Jari /keskHtJ, KutJSuV, VaV, MmV
Lindén Aki /sdStV
Lindtman Antti /sdEPVKtk, TuVUaV, TiV
Lohi Markus /keskStVPmN, TyV, KelaV, SITRA HN, KvFPeV
Lohikoski Pia /vasVaV, VeJ, AyJ, ITLASitJ, LiV, YmV
Lundén Mikko /psMmVTyV, KelaV
Löfström Mats /rPeV, HaV, UPIN, IPUSR
Malm Niina /sdTyV, YmV, ARKTSVTuV
Marttinen Matias /kokVaV, VeJ, KutJSuV, LiV, TyV
Mattila Hanna-Leena /keskStV, TyV, KelaVTiV
Meri Leena /psLaVPmN, VO, YleH, KvF
Multala Sari /kokVaV, VeJ, SitJSiV, YmV, PNSV
Mustajärvi Markus /vasPuV, TiV, EPVUaV, PNSV, ETYJSV
Mykkänen Kai /kokYmV, IPKTaV
Myllykoski Jari /vasMmVKtk, TyV
Mäenpää Juha /psPuVSiV, TaV, ETYJSV, ITLA
Mäkelä Jani /psSuV, SuVtJSitJ, LiJPeV, VaV
Mäkinen Riitta /sdIPKVaV, LiJ, TeJ, PuV, ITLATaV
Mäkisalo-Ropponen Merja /sdTrV, EttTuVPeV
Mäkynen Jukka /psLaV, TyVSPtt
Mäkynen Matias /sdLaV, TaV, KelaVSuV
Niemi Veijo /psEttTrV, PuV, SITRA HNHaV
Niikko Mika /psSuV, KelaVPuV, ENSV
Norrback Anders /rMmV, TyVSuV
Nurminen Ilmari /sdKelaVStV, TyVLaV, PNSV
Ojala-Niemelä Johanna /sdPeVPmN, TrV, KvFITLA
Ollikainen Mikko /rSiV, YmV, YleHITLA, IPUSR
Orpo Petteri /kokEPVUaV
Ovaska Jouni /keskKtk, SuV, SuVtJ, UaV, LaV, PNSV, UPINSiV, PA-UfM
Packalén Tom /psUaV, NATO-PAPuV, ETYJSV
Pekonen Aino-Kaisa /vasTyVPmN, KvFStV
Pelkonen Jaana /kokUaV
Peltokangas Mauri /psHaV, YmV
Petelius Pirkka-Pekka /vihrTuVSiV, SITRA HNYmV, PNSV, IPK
Piirainen Raimo /sdVaV, MaJ, LiJ, MmV, TaVHtJ, LiV, SPtt, Ett
Pirttilahti Arto /keskVaVHtJ, LiJ, TeJ, TuV, ETYJSVSuV, TrV
Pitko Jenni /vihrLiV, MmV, YleHHaV, PNSV
Puisto Sakari /psIPKPeV, TaV, UPI, KvFUaV
Purra Riikka /psSITRA HNPmN, PNSV, KvF
Pylväs Juha /keskHaV, MmV
Ranne Lulu /psPNSVSuV, SitJ, KutJVaV
Rantanen Mari /psHaVTiV, PA-UfMIPK
Rantanen Piritta /sdHaV, MmVStV
Rehn-Kivi Veronica /rLiJ, StV, TiVVaV, KutJ
Reijonen Minna /psStV, TaV, ENSV, ARKTSVMmV, PNSV
Rinne Antti /sdPmt, PmN, Ktk, KvF
Risikko Paula /kokSiVPmN, KvF
Ronkainen Jari /psPuVYleH
Rydman Wille /psPeV
Räsänen Päivi /kdTrV, TiV, YleHHaV, MmV
Said Ahmed Suldaan /vasLaVTuV
Salonen Kristiina /sdUaV, TuV, KelaV, UPIN, IPUSR
Sankelo Janne /kokMaJ, TeJ, TaVVaV, MmV
Saramo Jussi /vasPA-UfMSuV, UaVPNSV
Sarkomaa Sari /kokVaV, SitJ, KutJ, KelaVStV
Satonen Arto /kokYleHMmV, TyVPNSV
Savio Sami /psTeJVaV, AyJ
Semi Matti /vasHaV, YleHPuV
Simula Jenna /psHaV, MmV, ASEPTuV
Sipilä Juha /keskTiV, YmV
Sirén Saara-Sofia /kokSuV, YmV, PNSV, UPINEtt, IPK
Sjöblom Ruut /kokLaV, TyVTrV
Slunga-Poutsalo Riikka /psKelaVTiVTyVLiV
Soinikoski Mirka /vihrITLALaV, LiVPuV
Strand Joakim /rTuVPmN, TaV, SITRA HN, KvF
Suomela Iiris /vihrSuV, VaV, VeJ, KutJPeV
al-Taee Hussein /sdTaV, YmVSuV, TyV
Taimela Katja /sdTyVYmVMmV
Talvitie Mari-Leena /kokHaVYmV, ARKTSVTuV
Tanus Sari /kdTuV, SITRA HN, IPUSRPeV, PuV
Tavio Ville /psUaV
Tolvanen Kari /kokHaV, YleHLaV, PuV
Torniainen Ari /keskLiV, YleHMaJ, AyJ, YmVVaV, IPK
Tuomioja Erkki /sdPNSVUaVPuV, UPIN, ASEP, KvF
Turtiainen Ano /vkkLiV
Tynkkynen Sebastian /psIPUSRTrV, PNSVTyV
Valkonen Ville /kokPeV, SiVStV
Vallin Veikko /psTaVLaV
Wallinheimo Sinuhe /kokSuV, TuV, ITLAPNSV
Valtonen Elina /kokNATO-PAUaVENSV
Vanhanen Matti /keskPmt, PmN, Ktk, KvF
Vehviläinen Anu /keskUaV, TuV, SITRA HN
Werning Paula /sdLaV, LiV, IPKStV, TyV, PNSV, KelaV
Vestman Heikki /kokPeVHaVTaV, YmV, PNSV
Wihonen Jussi /psLiJ, TuV, YleHVaV, TeJ
Viitanen Pia /sdVeJVaV, SitJ, TrV, EPV
Vikman Sofia /kokSiV, TiV, IPUSRPuV
Viljanen Heidi /sdHaV, StV, PNSVPuV
Virolainen Anne-Mari /kokENSVSuV, SuVtJ, UaV, SITRA HN
Virta Sofia /vihrStV, TyVTuV, KelaV
Vähämäki Ville /psHtJVaV, VeJ, EPVMaJ, TuV
Väätäinen Tuula /sdPeV, TaVPuV, SPtt
Yrttiaho Johannes /vasTrV, TaV, YleH
Zyskowicz Ben /kokHaV
Östman Peter /kdMmVSuV, UaV, TaV
19.3.2023 0.07