Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lakien säätäminen eduskunnassa

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

HE 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
HE 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
HE 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
HE 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Uusimmat edustajien lakialoitteet

LA 1/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
LA 2/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 3/2019 vp
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
LA 104/2018 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
LA 103/2018 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 4/2019 vp
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
KAA 3/2019 vp
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
KAA 2/2019 vp
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
KAA 1/2019 vp
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
KAA 6/2018 vp
Perintö- ja lahjaverosta luopuminen
KAA 5/2018 vp
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
KAA 4/2018 vp
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
KAA 3/2018 vp
Kumotaan HE 124/2017 vp
KAA 2/2018 vp
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
KAA 1/2018 vp
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava

 Lisää tietoa