Verkkolähetys

Voit katsoa suoraa verkkolähetystä mobiililaitteellasi myös täältä.

Loading...
2018/117
636779671800000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:60bcb608-6c21-4e2d-abe0-ba371c7e7fd4 AND Kielikoodi:fi AND Toimija='Täysistunto*' AND Eduskuntatunnus='PJ 117/2018 vp*'
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
117
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 20.11.2018 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on 15.11.2018 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 98/2018 vp. 
3
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause ja yksi lausumavastalause) 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huumausainelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kuusi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta) 
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
24
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2018-11-16 14:12:40

 ‭(Piilotettu)‬ Täysistunnon tiedot 19.12.2017

Täysistunnon päiväjärjestys 19.12.2017 - avaa tästä

Valitettavasti teknisen virheen vuoksi täysistunnon puhujatiedot eivät päivity verkkopalveluun 19.12.2017.  

 

 ‭(Piilotettu)‬ Päiväjärjestys

 Täysistunto

Loading...
-
Nykyinen puhuja
-
Käsittelyssä
-
-
Nykyinen puhuja
-
Seuraavat puhujat
-
Pidetyt puheenvuorot
-

 ‭(Piilotettu)‬ Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

PmNP 116/2018 vp
Torstai 15.11.2018 klo 15.45
PmNP 115/2018 vp
Keskiviikko 14.11.2018 klo 13.45
PmNP 114/2018 vp
Tiistai 13.11.2018 klo 13.30
PmNP 113/2018 vp
Perjantai 9.11.2018 klo 12.45
PmNP 112/2018 vp
Torstai 8.11.2018 klo 15.45
PmNP 111/2018 vp
Keskiviikko 7.11.2018 klo 13.45
PmNP 110/2018 vp
Tiistai 6.11.2018 klo 13.30
PmNP 109/2018 vp
Perjantai 26.10.2018 klo 12.45
PmNP 108/2018 vp
Torstai 25.10.2018 klo 15.45
PmNP 107/2018 vp
Keskiviikko 24.10.2018 klo 13.45
PmNP 106/2018 vp
Tiistai 23.10.2018 klo 13.30
PmNP 105/2018 vp
Perjantai 19.10.2018 klo 12.45
PmNP 104/2018 vp
Torstai 18.10.2018 klo 15.45
PmNP 103/2018 vp
Keskiviikko 17.10.2018 klo 13.45
PmNP 102/2018 vp
Tiistai 16.10.2018 klo 13.30
PmNP 101/2018 vp
Perjantai 12.10.2018 klo 12.45
PmNP 99/2018 vp
Keskiviikko 10.10.2018 klo 13.45
PmNP 98/2018 vp
Tiistai 9.10.2018 klo 13.30
PmNP 97/2018 vp
Perjantai 5.10.2018 klo 12.45
PmNP 96/2018 vp
Torstai 4.10.2018 klo 15.45
PmNP 95/2018 vp
Keskiviikko 3.10.2018 klo 13.45
PmNP 94/2018 vp
Tiistai 2.10.2018 klo 13.30
PmNP 93/2018 vp
Perjantai 28.9.2018 klo 12.45
PmNP 92/2018 vp
Torstai 27.9.2018 klo 15.45
PmNP 91/2018 vp
Keskiviikko 26.9.2018 klo 13.45