Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli Suomen EU-puheenjohtajakauden näkymistä ja Brexitistähttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-eu-puheenjohtajuus-brexit.aspxSuuri valiokunta keskusteli Suomen EU-puheenjohtajakauden näkymistä ja Brexitistä2019-01-23T12:45:00Z
Tarkastusvaliokunta haluaa kotouttamiseen isoja muutoksia: työelämäyhteyksiä, nopeutta ja velvoittavuutta lisää https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_kotouttaminen_mietinto_2019.aspxTarkastusvaliokunta haluaa kotouttamiseen isoja muutoksia: työelämäyhteyksiä, nopeutta ja velvoittavuutta lisää 2019-01-22T08:00:00Z
Satonen osallistui parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajien kokoukseenhttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/satonen-cosac-pj-bukarest.aspxSatonen osallistui parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen2019-01-21T12:45:00Z
LIVE: Kysy Suomen EU-puheenjohtajakaudesta ja seuraa suoraa lähetystä to 24.1. klo 10https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/kysy-suomen-eu-puheenjohtajakaudesta-ennakko.aspxLIVE: Kysy Suomen EU-puheenjohtajakaudesta ja seuraa suoraa lähetystä to 24.1. klo 102019-01-23T15:25:00Z
Suuri valiokunta keskusteli talous- ja rahoitusasioiden käsittelystä EU:ssa sekä informaatiovaikuttamisestahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-ecofin-disinformaatio.aspxSuuri valiokunta keskusteli talous- ja rahoitusasioiden käsittelystä EU:ssa sekä informaatiovaikuttamisesta2019-01-18T13:30:00Z

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta
LaVM 14/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
YmVM 18/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
VaVM 29/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
TrVM 6/2018 vp
Kotouttamisen toimivuus

 Uusimmat lausunnot

LiVL 40/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä
YmVL 41/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
YmVL 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
YmVL 43/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
PeVL 53/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi