Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuressa valiokunnassa esillä euroalueen kehittäminen sekä maatalous- ja kalastusasiathttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuressa-valiokunnassa-esilla-euroalueen-kehittaminen-sekä-maatalous--ja-kalastusasiat.aspxSuuressa valiokunnassa esillä euroalueen kehittäminen sekä maatalous- ja kalastusasiat2018-11-16T13:05:00Z
Tulevaisuusvaliokunta juhlii 25 vuottaanhttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tuv-25-vuotta.aspxTulevaisuusvaliokunta juhlii 25 vuottaan2018-11-16T09:05:00Z
Puhemies Paula Risikon tervehdys 25-vuotiaalle tulevaisuusvaliokunnallehttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-Risikko-puhe-tuv25.aspxPuhemies Paula Risikon tervehdys 25-vuotiaalle tulevaisuusvaliokunnalle2018-11-16T08:50:00Z
COSAC-kokouksessa esillä Brexit, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä EU:n tuominen lähemmäs kansalaisiahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC_kokous_Wien.aspxCOSAC-kokouksessa esillä Brexit, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä EU:n tuominen lähemmäs kansalaisia2018-11-16T06:50:00Z
Perustuslakivaliokunnan lausunnot siviili- ja sotilastiedustelulakiehdotuksista valmistuivathttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/perustuslakivaliokunta-tiedustelulausunnot.aspxPerustuslakivaliokunnan lausunnot siviili- ja sotilastiedustelulakiehdotuksista valmistuivat2018-11-15T11:00:00Z

 Uusimmat mietinnöt

YmVM 13/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HaVM 15/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
LaVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
LaVM 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta
VaVM 20/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

StVL 4/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 469/2009 lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta muuttamisesta (lisäsuojatodistuksia koskeva valmistuspoikkeus)
StVL 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
YmVL 34/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto alustavasta hiilivuotoluettelosta vuosille 2021-2030
LaVL 28/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksesta aloitteeksi Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallan laajentamisesta
SiVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kohti yhteistä eurooppalaista data-aluetta