Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Pysyvät valiokunnat asetetaan viipymättä eduskunnan kokoonnuttua vaalikauden ensimmäisille valtiopäiville. Valiokunnat on käytännössä asetettu vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien ensimmäisissä täysistunnoissa.

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Valiokunnat on yleensä asetettu yksimielisesti ns. sopuvaalilla.

Pysyvät valiokunnat asetetaan koko vaalikaudeksi. Valiokunta voidaan kuitenkin asettaa puhemiesneuvoston ehdotuksesta uudelleen valtioneuvoston tultua eduskuntavaalien jälkeen nimitetyksi (TJ 17 §) Kaikki valiokunnat onkin asetettu uudelleen vuosien 2007, 2011 ja 2015 valtiopäivillä valtioneuvoston muodostamisen jälkeen.

Valiokunnan ensimmäisen kokouksen eli ns. järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle valiokunnan iältään vanhin jäsen (ikäpuheenjohtaja). Hän johtaa kokouksessa puhetta, kunnes valiokunnan puheenjohtaja on valittu.

Yksityiskohtaisemmin tietoa valiokunnan järjestäytymisestä vaalikauden alussa löytyy valiokuntaoppaasta.


 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta sai selvityksen tämän päivän ylimääräisestä Eurooppa-neuvostostahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-brexit-eurooppa-neuvosto-huhtikuu-2019.aspxSuuri valiokunta sai selvityksen tämän päivän ylimääräisestä Eurooppa-neuvostosta2019-04-10T12:45:00Z
​Pääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen Brexitiä käsitelleestä Eurooppa-neuvostostahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-eurooppa-neuvosto-maaliskuu-2019.aspx​Pääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen Brexitiä käsitelleestä Eurooppa-neuvostosta2019-03-29T12:10:00Z
Maatalousuudistus esillä Bukarestissa EU:n maatalouspolitiikkaa käsittelevässä kokouksessahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/MmV-romania.aspxMaatalousuudistus esillä Bukarestissa EU:n maatalouspolitiikkaa käsittelevässä kokouksessa2019-03-18T08:00:00Z
Suuri valiokunta sai selvityksen Brexitiä käsittelevästä Eurooppa-neuvostostahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eurooppa-neuvosto-brexit-maaliskuu-2019.aspxSuuri valiokunta sai selvityksen Brexitiä käsittelevästä Eurooppa-neuvostosta2019-03-15T13:00:00Z
Lastensuojelulain muutos vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten itsemääräämisoikeutta https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StVM-lastensuojelulaki.aspxLastensuojelulain muutos vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten itsemääräämisoikeutta 2019-03-14T12:10:00Z

 Uusimmat mietinnöt

StVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
StVM 41/2018 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
StVM 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
HaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVM 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

HaVL 46/2018 vp
Selvitys oikeudesta ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä
SuVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
SuVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
HaVL 45/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Sisäministeriön kirje eduskunnalle: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttamisesta ja muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttamisesta.
MmVL 27/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden uudelleenkäynnistäminen