Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuressa valiokunnassa maatalous- ja kilpailukykyasioitahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuressa-valiokunnassa-maatalous--ja-kilpailukykyasioita.aspxSuuressa valiokunnassa maatalous- ja kilpailukykyasioita2018-09-21T12:10:00Z
Perustuslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö on valmistunuthttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Perustuslakivaliokunta_mietinto_perustuslaki_2018.aspxPerustuslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö on valmistunut2018-09-21T09:15:00Z
Puhemies Risikko: eduskunnalla tärkeä rooli ilmastopolitiikan tekijänähttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/risikko-paastoton-paiva.aspxPuhemies Risikko: eduskunnalla tärkeä rooli ilmastopolitiikan tekijänä2018-09-21T07:20:00Z
Verkkotallenne ympäristövaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan julkisesta kuulemisestahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/YmV-LiV-julkinen-kuuleminen-21.9.18.aspxVerkkotallenne ympäristövaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan julkisesta kuulemisesta2018-09-21T09:15:00Z
Pääministeri Sipilä valiokuntien yhteiskuulemisessa epävirallisesta päämieskokouksesta https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Yhteiskuuleminen_pmiSipilä_20180919.aspxPääministeri Sipilä valiokuntien yhteiskuulemisessa epävirallisesta päämieskokouksesta 2018-09-19T07:50:00Z

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
UaVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
PeVM 3/2018 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
VaVM 11/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
SiVM 6/2018 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017

 Uusimmat lausunnot

SiVL 9/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017
LaVL 17/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta
LaVL 16/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
PeVL 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
PeVL 23/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)