Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
HaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

HaVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
HaVL 6/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
HaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Valko-Venäjän takaisinottosopimus)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
26
2019 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 18.10.2019 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266040
U 10/2019 vp HaV 18.10.2019 rajaturvallisuusasiantuntija, everstiluutnantti Jesse Seppälä, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266786
U 10/2019 vp HaV 18.10.2019 lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266787
U 10/2019 vp HaV 18.10.2019 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
rajaturvallisuusasiantuntija, everstiluutnantti
Jesse
Seppälä
sisäministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Tanja
Jaatinen
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Tanja
Innanen
oikeusministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ulkoministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Rikosoikeusalan ajankohtaisia asioita Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-258748
OSA; Rikosoikeusalan ajankohtaisia asioita Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Merkitään tiedoksi. 
5
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
Kertomus
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Kohti parempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntelyn täytäntöönpanoa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262545
Perusmuistio komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Kohti parempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntelyn täytäntöönpanoa
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262546
LIITE Keskeiset toimijat rahanpesun estämisessä
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266790
E 42/2019 vp HaV 18.10.2019 erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-266791
E 42/2019 vp HaV 18.10.2019 erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266840
E 42/2019 vp HaV 18.10.2019 erityisasiantuntija Elina Rantakokko, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266792
E 42/2019 vp HaV 18.10.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266793
E 42/2019 vp HaV 18.10.2019 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.30
erityisasiantuntija
Jaana
Vehmaskoski
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Elina
Rantakokko
sisäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
keskusrikospoliisi
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266801
HE 29/2019 vp HaV 18.10.2019 pääjohtaja Hannu Mäkinen, Tulli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265343
HE 29/2019 vp HaV 18.10.2019 johtaja Jukka Aaltonen, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265344
HE 29/2019 vp HaV 18.10.2019 johtaja Jukka Aaltonen, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266802
HE 29/2019 vp HaV 18.10.2019 apulaispäällikkö Raimo Pyysalo, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266803
HE 29/2019 vp HaV 18.10.2019 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265561
HE 29/2019 vp HaV 18.10.2019 Lapin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
pääjohtaja
Hannu
Mäkinen
Tulli
liite
johtaja
Jukka
Aaltonen
Hätäkeskuslaitos
liite
apulaispäällikkö
Raimo
Pyysalo
Maahanmuuttovirasto
liite
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
liite
klo 12.00
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Lapin poliisilaitos
liite
8
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266795
VNS 2/2019 vp HaV 18.10.2019 pääjohtaja Hannu Mäkinen, Tulli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265345
VNS 2/2019 vp HaV 18.10.2019 johtaja Jukka Aaltonen, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265346
VNS 2/2019 vp HaV 18.10.2019 johtaja Jukka Aaltonen, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266797
VNS 2/2019 vp HaV 18.10.2019 apulaispäällikkö Raimo Pyysalo, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266798
VNS 2/2019 vp HaV 18.10.2019 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265560
VNS 2/2019 vp HaV 18.10.2019 Lapin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
pääjohtaja
Hannu
Mäkinen
Tulli
liite
johtaja
Jukka
Aaltonen
Hätäkeskuslaitos
liite
apulaispäällikkö
Raimo
Pyysalo
Maahanmuuttovirasto
liite
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
liite
klo 12.00
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Lapin poliisilaitos
liite
9
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-266833
Viikkosuunnitelma 43_2019.pdf
Vierailu Senaatti-kiinteistöön tiistaina 26.11.2019 klo 14.30. 
Viikkosuunnitelma 
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 22.10.2019 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-18 08:28:49

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2019

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 26/2019 vp
Perjantai 18.10.2019 klo 11.15—13.00
HaVP 25/2019 vp
Torstai 17.10.2019 klo 12.15—13.50
HaVP 24/2019 vp
Keskiviikko 16.10.2019 klo 11.15—12.35
HaVP 23/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 12.15—13.55
HaVP 22/2019 vp
Perjantai 11.10.2019 klo 11.15—12.30

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi