Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunta

IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVM 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVM 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

HaVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
HaVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
HaVL 46/2018 vp
Selvitys oikeudesta ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
6
2019 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15
1
Avaus
2
Nimenhuuto
3
Päätösvaltaisuus
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Ilmari
Uljas
sisäministeriö
Poliisihallitus
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.6.2019 klo 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-06-14 11:41:05

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 25/2019

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 25/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 5/2019 vp
Torstai 13.6.2019 klo 10.00—10.10
HaVP 4/2019 vp
Tiistai 11.6.2019 klo 11.00—11.25
HaVP 3/2019 vp
Perjantai 17.5.2019 klo 12.30—12.45
HaVP 2/2019 vp
Tiistai 14.5.2019 klo 11.15—12.05
HaVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.11

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi