Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat mietinnöt

LaVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVM 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

LaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Eurojustin ja Serbian välisestä yhteistyösopimuksesta
LaVL 3/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
LaVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LaVE
21
2019 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 22.10.2019 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Lisäselvitys EDK-2019-AK-267166
HE 29/2019 vp LaV 22.10.2019 Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
valtiovarainministeriö
Rikosseuraamuslaitos
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261526
Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa - Toimintasuunnitelma
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-267138
HE 45/2019 vp LaV 22.10.2019 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266867
HE 45/2019 vp LaV 22.10.2019 Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
keskusrikospoliisi
tietosuojavaltuutetun toimisto
Suomen kansallinen jäsen
Lilja
Limingoja
Eurojust
asianajaja
Jussi
Sarvikivi
Suomen Asianajajaliitto
professori
Sakari
Melander
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
valtiovarainministeriö
Rajavartiolaitos
liite
Helsingin käräjäoikeus
liite
7
Muut asiat
Vierailut: 
- Suomen Asianajajaliitto ke 23.10.2019 klo 9.30 ja  
- Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia to 24.10.2019 klo 8.40. 
Valiokunnan kokous torstaina 24.10.2019 alkaa klo 10.15. 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 24.10.2019 klo 10.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-18 13:09:07

 Viikkosuunnitelma

Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2019

 Kokoussuunnitelmat

Lakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

LaVP 20/2019 vp
Perjantai 18.10.2019 klo 9.15—11.00
LaVP 19/2019 vp
Torstai 17.10.2019 klo 10.00—12.00
LaVP 18/2019 vp
Keskiviikko 16.10.2019 klo 9.30—10.50
LaVP 17/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 10.30—12.00
LaVP 16/2019 vp
Tiistai 8.10.2019 klo 10.30—11.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Tuokila, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2040

Janne Kataja, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Lakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2040
lav(at)eduskunta.fi