Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
LiVM 5/2019 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
LiVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

LiVL 3/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
LiVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
LiVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2019 (WRC-19) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
20
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 17.10.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 29/2019 vp käsittelyyn. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
6
Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat
Valiokunnan oma asia
O 9/2019 vp
Elinkeinoelämän Keskusliiton esittäytyminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
pk-johtaja
Jouni
Hakala
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
alueasiantuntija
Jenni
Ruokonen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
johtava asiantuntija
Tiina
Haapasalo
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
johtava asiantuntija
Mika
Tuuliainen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-263293
191017_Kutsu_Lappeenrantaan.pdf
Keskustellaan valiokunnan kokouksen valokuvaamisesta. 
Keskustellaan valiokunnan ensi vuoden matkasta. 
Merkitään saapuneeksi kutsu Lappeenrantaan. 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.10.2019 kello 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-14 09:15:44

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 41—52/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 18/2019 vp
Perjantai 4.10.2019 klo 8.30—8.38
LiVP 19/2019 vp
Perjantai 4.10.2019 klo 11.15—12.21
LiVP 17/2019 vp
Torstai 3.10.2019 klo 12.00—12.33
LiVP 16/2019 vp
Keskiviikko 2.10.2019 klo 11.15—12.37
LiVP 15/2019 vp
Tiistai 1.10.2019 klo 12.00—13.42

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi