Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
MmVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MmVM 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
MmVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
MmVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
23
2019 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 17.10.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266074
HE 29/2019 vp MmV 17.10.2019 metsäjohtaja Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266145
HE 29/2019 vp MmV 17.10.2019 metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266146
HE 29/2019 vp MmV 17.10.2019 metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Metsätalous 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
metsäneuvos
Marja
Hilska-Aaltonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
metsäjohtaja
Juha
Hakkarainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
metsäjohtaja
Karoliina
Niemi
Metsäteollisuus ry
liite
varatoimitusjohtaja
Simo
Jaakkola
Koneyrittäjien liitto ry
tutkimusprofessori
Jussi
Uusivuori
Luonnonvarakeskus
business controller
Mika
Aho
Metsähallitus
metsäjohtaja
Anna
Rakemaa
Suomen metsäkeskus
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantai 18.10.2019 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-16 12:01:24

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 41—50/2019

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 22/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 10.00—11.45
MmVP 21/2019 vp
Perjantai 11.10.2019 klo 9.00—10.45
MmVP 20/2019 vp
Torstai 10.10.2019 klo 9.00—9.40
MmVP 19/2019 vp
Keskiviikko 9.10.2019 klo 8.30—9.45
MmVP 18/2019 vp
Tiistai 8.10.2019 klo 10.00—11.30

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Danita Suonsilta, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4962

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi