Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
MmVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MmVM 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 27/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden uudelleenkäynnistäminen
MmVL 28/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
MmVL 29/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
5
2019 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 25.6.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254358
Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-256145
E 11/2019 vp MmV 25.06.2019 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-256171
E 11/2019 vp MmV 25.06.2019 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-256078
Hallituksen vuosikertomus 2018
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
5
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2019 vp
Valiokunnassa on kuultavana: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Ahti
Hirvonen
maa- ja metsätalousministeriö
6
Muut asiat
-Seminaari ti 1.10. "Maatalouden hiilensidonnan lisäämiseksi" (MMM:n aloite, puhujana mm. ranskalainen maaperätutkija Jean-Francois Soussana (Pikkuparlamentti) 
-puheenjohtajalle osoitettu kutsu osallistua OKRA tilaisuuteen ja näyttelyyn Loimaalla 3.7.2019 
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 27.6.2019 klo 10.00. 
HUOM! 
-Kainuun matka ti-ke 10.-11.9. 
-Köningstedt (min. Lepän kutsu), ti 1.10. klo 15.00-20.00 
-MmV:n Suomen puheenjohtajuuskauteen liittyvä kokous ”CAP2020-maatalousuudistukseen EU-maiden maatalouskunnille, ma 28.10. 
Viimeksi julkaistu 2019-06-24 14:18:22

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 26/2019

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 26/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 4/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 10.00—11.25
MmVP 3/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 14.15—14.35
MmVP 2/2019 vp
Perjantai 10.5.2019 klo 9.00—9.55
MmVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 14.17—14.25
MmVP 130/2018 vp
Perjantai 8.3.2019 klo 9.00—10.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Kristina Hyrri, valiokunta-avustaja(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2179

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi