Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

StVM 2/2019 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
StVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
StVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

StVL 3/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
StVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
StVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi)

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
17
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 16.10.2019 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen kestävän kehityksen toimikuntaan
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-265854
Kestävän kehityksen toimikunta.pdf
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
5
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-262673
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
16.10.2019
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 29/2019 vp käsittelyyn. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2019-AK-265876
HE 29/2019 vp StV 16.10.2019 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265562
HE 43/2019 vp StV 16.10.2019 päämatemaatikko Tapio Isolankila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265719
HE 43/2019 vp StV 16.10.2019 kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265025
HE 43/2019 vp StV 16.10.2019 erityisasiantuntija Tarja Pajunen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265958
HE 43/2019 vp StV 16.10.2019 vanhusasiamies Irene Vuorisalo, Eläkeliitto ry edustaen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:tä Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Hanna
Tossavainen
sosiaali- ja terveysministeriö
päämatemaatikko
Tapio
Isolankila
Kansaneläkelaitos
liite
kehityspäällikkö
Sonja
Lilius
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
liite
erityisasiantuntija
Tarja
Pajunen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
vanhusasiamies
Irene
Vuorisalo
Eläkeliitto ry edustaen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:tä
liite
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 17.10.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-15 16:36:21

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 16/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 10.00—11.55
StVP 15/2019 vp
Perjantai 11.10.2019 klo 10.00—11.05
StVP 14/2019 vp
Tiistai 8.10.2019 klo 10.00—11.10
StVP 13/2019 vp
Perjantai 4.10.2019 klo 10.00—10.30
StVP 12/2019 vp
Keskiviikko 2.10.2019 klo 9.30—9.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2069, 050 463 0030

Tiina Honkanen, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2048

Hanna Lintumäki, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2603

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi