Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

StVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
StVM 41/2018 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
StVM 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

StVL 13/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
StVL 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä
StVL 11/2018 vp
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
4
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 6.9.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 6/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255873
EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Suomen Kuntaliitto
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.9.219 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-08-09 15:31:08

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2019

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—43/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 3/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30—10.15
StVP 2/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 14.15—14.30
StVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 14.15—14.26
StVP 186/2018 vp
Perjantai 15.3.2019 klo 12.30—12.45
StVP 185/2018 vp
Torstai 14.3.2019 klo 8.00—10.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Tiina Honkanen, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2048

Hanna Lintumäki, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2603

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi